POMOCNÉ APLIKACE

Mext

Také už Vás nebaví přihlašovat se samostatně do desítek portálů, aby jste aktualizovali informace a reagovali na recenze klientů? Mext Vám umožní vše spravovat z jedné aplikace.

Seeky

Manažeři a podnikatelé si moc dobře uvědomují kolik práce a financí stojí dostat potencionální klienty na Váš web.

Ne všichni klienti však kupují hned při první návštěvě a ne všichni zanechají svojí vizitku. Aplikace Seeky umožňuje identifikovat firemní klienty jež navštívili váš web, včetně toho, kde a jak dlouho svůj čas strávili a především obsahuje kontaktní informace na danou firmu plus její ekonomické ukazatele. Tedy umožňuje tzv za tepla s klienty pracovat.

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. "Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu" CO TO ZNAMENÁ V...