Povinnosti vlastníka majetku

05.07.2020

POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku. "Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu" CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?Jako vlastník majetku musíte mít řádně a včas vyřešeny desítky, popř. i stovky...

Jste statutární zástupce firmy, vedoucí pracovník, nebo správce majetku Pak byste měl znát svá práva a povinnosti z pohledu plnění zákonných povinností vlastníka majetku.

"Základní povinností vlastníka majetku a nemovitostí je udržovat jej ve stavu, který neohrožuje okolí a provádět všechny předepsané kontroly, revize a údržbu"

CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?
Jako vlastník majetku musíte mít řádně a včas vyřešeny desítky, popř. i stovky zákonných povinností, které jsou definovány podle jednotlivých oblastí....


PROVOZNĚ TECHNICKÉ POVINNOSTI VLASTNÍKA MAJETKU

Zdroj TZB

Pokud jste nad rámec vlastníka majetku i zaměstnavatel tak, máte x dalších povinností z pohledu BOZP, atd....

JAK LZE EFEKTIVNĚ VYŘEŠIT TOLIK ČINNOSTÍ A NA NIC NEZAPOMENOUT?

Zaměstnáte adekvátní počet lidí a za pomocí tradičních postupů, papíru, šanonů, popř excelu to budete nějak zvládat. Sjednáte si externí dodavatele, jako jsou OZO v oblasti VTZ, BOZP a PO, údržbové a servisní společnosti...čím více majetku, povinností a více dodavatelů, tím komplikovanější evidence, dodržování termínů a větší riziko, že něco opomenete...
Negativní následek toho ale bude, že vy jako osoba zodpovědná nebudete v tomto "tradičním systému" schopen komplexně zkontrolovat, zda-li máte vše řádně a včas splněno.

Přitom ale máte povinnost, dle ZP § 302: Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni:
a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
b) co nejlépe organizovat práci, Povětšinou tedy budete kontrolovat a řešit jen to, co Vás nejvíce pálí...budete tedy řešit už vzniklý problém, nikoliv mu předcházet...
To je další úskalí, protože: "jako vedoucí pracovník musíte k majetku přistupovat s péčí řádného hospodáře" podle OZ § 159 odst. 1...

EXISTUJE MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ A KONEČNÉM DŮSLEDKU TAKY LEVNĚJŠÍ VARIANTA...

Řešením je zavedení sofistikovaného systému pro správu majetku (CAFM), díky kterému získáte:
EVIDENCI kompletní revizní činnost k VTZ (vyhrazené technické zařízení), BOZP, PO, ŽP atd.
PŘEHLED o technické údržbě a správě zařízení a budov (pravidelná a mimořádná údržba)
HARMONOGRAM všech naplánovaných procesů (revize, kontroly, údržby, úklidy)
PASPORTIZACI prostorovou, technickou a technologickou
SPRÁVU vozového parku (Fleet management)
OCHRANU STATUTÁRNÍCH ZÁSTUPCŮ a zodpovědných osob před trestněprávní zodpovědnosti
POŽADAVKOVÝ SYSTÉM - interní údržbový helpdesk
ENERGETICKÝ MANAGEMENT - on-line měření spotřeby energií
KALKULACI NÁKLADŮ na údržbu a provoz

ZAVEDENÍM CAFM SYSTÉMU ZÍSKÁTE RYCHLÝ A STRUČNÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ VŠECH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ.

Prevence je v mnoha případech levnější než řešení již vzniklého problému...

Vladimír Baletka