TISK, NOVINY, ČASOPISY

Tisk

Běžné noviny dnes moc lidé u stánku nekupují. Ale noviny jež chodí zdarma do schránek to je jiná. Doma je čas si noviny přečíst. Umožňují oslovit všechny domácnosti za poměrně malý rozpočet. Osloví i klienty jež nejsou na internetu tolik aktivní.

52 titulů po celé ČR

Součástí naší sítě jsou tituly rovnoměrně rozprostřené ve všech krajích České Republiky. Síť postupně dle poptávky inzerentů rozšiřujeme o další tituly v požadovaných regionech. Zařazení nových titulů je možné i na žádost jejich vydavatele.

Mediální kampaně na klíč

Naši zkušení textaři a grafici připraví vaši komerční i nekomerční kampaň na klíč. K prezentaci připravíme PR podporu, která zvyšuje dopad sdělení. Umíme také nestandardní reklamní formáty, jako například kombinaci PR a inzerce nebo soutěže.

Čísla a fakta

Počet vydávaných titulů v naší síťi: 52 titulů
Celkový náklad na vydání: 3.652.750 výtisků
Celkový měsíční zásah: 2.712.800 domácností
Síť osahuje: radniční zpravodaje, regionální tituly distribuované zdarma i tituly prodávané